Residencial Rehabilitación 10 viviendas ANO 2020 LUGAR Vigo